Frisör tjänster

 • Dam, herr och barn klippningar
 • Färgning , lätt färg och slingor
 • Permanenter av olika slag
 • Kamningar
 • Oljebehandlingar
 • Festfrisyrer
 • Brudkamningar

Hur ser ditt mentala rum ut?


VEM KAN FÅ STÖD AV MENTAL TRÄNING

Privat person
Ett samtal kan hjälpa dig att komma till rätta.
Den mentala träningen finns som en stöttepelare i din personliga
utveckling.
Det som förväntas av dig, är att du själv vill påverka din situation där du
står idag, så bygger vi på din framtid vart du vill nå.
När man befinner sig i en livs- eller t.ex studiesituation kan man få
stöd av mental träning.

Tvivlar du t.ex på din:

 • Attityd?
 • Rädsla?
 • Stress?
 • Motivation?
 • Självbild/känsla?

Arbetsplats
Behöver ni stöd på er arbetsplats? Då kan jag hjälpa er att lösa bl a
kommunikations problematik, arbetsplats mobbning, stress relaterade
problem.

Tveka inte att ta hjälp när du/ni kört fast!
Jag erbjuder även virtuella träffar via nätet.
Man kan ha en personlig träff eller träff med fler personer samtidigt.
Allt enligt ditt önskemål.
Bakom varje beteende så finns ett behov.
Hjälp dig själv genom mental träning!